1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Inleiding

Er is binnen Alterius ruim voldoende talent en ervaring aanwezig om een goede kwaliteit van onderwijs te bieden. Het is nu van belang om hierin door te groeien en deze unieke kwaliteiten verder te ontwikkelen. In samenwerking met onze partners willen we inspelen op de diversiteit van de bestaande doelgroep en op nieuwe doelgroepen. We streven naar vereenvoudiging van de toegang tot het SO en naar uniformiteit in het werken met individuele leerarrangementen, waarbij we onze expertise willen delen met de partners. Bij dit alles kan effectief gebruik gemaakt worden van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Lees meer: Inleiding


Elk kind een integraal leerarrangement

Interne analyse Alterius;
Er is een duidelijke focus op de sociaal-emotionele ontwikkeling, op het pedagogisch verantwoord hanteren van problematisch gedrag. De kwaliteit van het leren is afhankelijk van motivatie, verwachtingen van de school en van het intellectueel vermogen en de talenten van de leerling. De scholen stellen zich ten doel elke leerling voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij. De nadruk op arbeidstoeleiding komt uit deze doelstelling voort. Alterius heeft de ambitie om op dit gebied een leidende rol in de regio te spelen.

Lees meer: Elk kind een integraal leerarrangement


Inspelen op nieuwe doelgroepen

Interne analyse Alterius:
Alterius heeft toegang tot een groot en divers netwerk van onderwijs (PO/VO/MBO), arbeidsorganisaties, overheid en zorginstellingen. Dit netwerk is de toegang tot ‘nieuwe’doelgroepen. De verhouding baten/personeelslasten maakt het ook noodzakelijk om nieuwe geldstromen te genereren.
Binnen Alterius zijn de ambitie en de flexibiliteit aanwezig om met de veranderende vraag en de nieuwe doelgroepen aan de slag te gaan.
Alterius kan niet alles; nieuwe doelgroepen moeten wel passen binnen het profiel van psychiatrische problematiek en moeilijk opvoedbare jongeren.
Er is ervaring met vele vormen van onderwijs, inclusief fullservice: wonen, onderwijs, werken en vrije tijd.  

Lees meer: Inspelen op nieuwe doelgroepen


Veilig leren en werken

Interne analyse;
Succesvol leren en werken vragen om een werkklimaat waarin aan de basisbehoefte aan veiligheid wordt voldaan. Die veiligheid is binnen Alterius aanwezig. Medewerkers en leerlingen zijn zich ervan bewust dat veiligheid permanent actueel is.

Lees meer: Veilig leren en werken


Leren van en met elkaar

Interne analyse; voorjaar 2010
Het werken met unieke leerlingen, doelgroepen en arrangementen levert unieke kennis op.
Binnen Alterius wordt deze kennis nog niet systematisch met elkaar gedeeld.
Onderzoeksvaardigheden moeten verder worden ontwikkeld.
Methodisch werken in samenwerking met partners – één kind één plan - moet verder worden ingebed.
De ambulante begeleiding is nog onvoldoende verbonden met de onderwijsprocessen.

Lees meer: Leren van en met elkaar


Kennis delen met partners

Interne analyse;
Beide scholen van Alterius beschikken over een unit ambulante begeleiding. Beide units werken samen maar houden rekening met het gegeven dat het wervingsgebied van beide scholen heel verschillend is qua structuur.
Alterius heeft al enige traditie in het naar buiten brengen van producten. De kwaliteiten van Alterius zijn niet breed bekend.
Alterius heeft toegang tot een netwerk van onderwijs (PO/VO/MBO), werkgevers en zorginstellingen.

Lees meer: Kennis delen met partners


De bedrijfsvoering afstemmen op de strategische keuzes

Effecten op langere termijn
 • Het onderwijs sluit beter aan op de arbeidsmarkt en op vervolgopleidingen.
 • Opbrengsten van het onderwijs zijn aantoonbaar.
 • Partners werken samen rond individuele leer- en zorgarrangementen.
 • Nieuwe doelgroepen worden volgens eigen arrangementen geschoold.
 • Personeel is deskundig in onderwijs op maat.
 • De goede man of vrouw werkt op de goede plek.
 • Het kenniscentrum is ingericht en functioneert.
 • Handelingsplanning maakt deel uit van het beoordelingskader.
 • De huidige locaties komen en  blijven op gewenst niveau.

Lees meer: De bedrijfsvoering afstemmen op de strategische keuzes


Ook AlteriusBuitenhofwebsite

Bezoekers Online

We hebben 19 gasten en geen leden online

Adres Gegevens

Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5716111
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.stichtingalterius.nl
stjozefwebsite

Alterius is lid van:


world education forum