1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SO/VSO St. Jozef

SO/VSO St. JozefSOVSO St. Jozef beschikt over een aantal unieke en specialistische onderwijsvoorzieningen. De school verzorgt o.a. onderwijs voor geïndiceerde zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), leerlingen in een justitiële jeugdinrichting, leerlingen in een gesloten jeugdinrichting en leerlingen met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen.De leerlingen hebben ernstige afzonderlijke of gecombineerde stoornissen op sociaal of emotioneel vlak in hun persoonlijke ontwikkeling en vertonen problematisch gedrag. De stoornissen manifesteren zich op school, thuis en in de vrije tijd. De problemen zijn zodanig dat kinderen ernstig in hun ontwikkeling bedreigd zijn en er binnen andere onderwijsvormen geen adequate oplossing voorhanden is. De omgeving van de kinderen is niet meer in staat het tij te keren. Dit komt onder andere doordat de relatie met de omgeving ernstig is ontwricht.

Met de combinatie van onderstaand staand aanbod en het bijbehorende specialisme is St. Jozef uniek in Nederland.

Stichting Justitiële Jeugdzorg St. Joseph: Onderwijsafdeling Het Keerpunt/Icarus
Binnen de justitiële jeugdinrichting Het Keerpunt wordt het onderwijs verzorgd door SOVSO St. Jozef. De onderwijsvoorzieningen in Het Keerpunt en Icarus zijn ook in formele zin nevenvestigingen van St. Jozef met de brinnummersr 02KX-01 en 02KX-03.

De coördinatoren van het onderwijsteam zijn verantwoordelijk voor het geïntegreerde onderwijs/dagprogramma. Daarin wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: het primaat ligt bij het behandel- c.q. verblijfsplan; St. Jozef en Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) zijn daarom samen verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van het individuele behandel- c.q. verblijfsplan van elke jeugdige. Voor de uitvoering van dit behandel- c.q. verblijfsplan bieden St. Jozef en SJSJ een geïntegreerd dagprogramma aan dat bestaat uit theorie, praktijk en thematische onderdelen.

Bij dit dagprogramma is gedragsverandering een essentieel onderdeel en staat voorbereiding op en reïntegratie in de maatschappij centraal. Dit geldt zowel voor de voorbereiding op de vervolgschool als voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Gastenhof Urmond
St. Jozef verzorgt voor internaat Gastenhof het onderwijs. Het gaat hierbij om leerlingen met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen: de zogenaamde ZMOLK’ers. Een deel van de leerlingen ontvangt onderwijs in daartoe ingerichte lokalen op het terrein van Gastenhof Urmond; de overigen gaan voor het onderwijs naar Cadier en Keer.

T-stroom en P-stroom
Leerlingen van de theoretische afdeling, de T-stroom, worden opgeleid om een VMBO-diploma,  Kader of Basis, te behalen in het profiel ‘Handel en Verkoop’. De T- stroom is gericht op doorstroom naar het MBO.

De leerlingen in de praktijkafdeling, de P-stroom, worden opgeleid voor een vervolgopleiding en/of de arbeidsmarkt. In eerste instantie gebeurt dit nog niet diplomagericht maar met het accent op het verwerven van praktische en sociale vaardigheden.

AVAT – AKA - Passend Arbeidsperspectief
Het belang van arbeidsgericht denken en werken wordt binnen en buiten de school onderschreven. Dit belang heeft geleid tot het inrichten van het programma Arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding (AVAT). AVAT is niet alleen een speerpunt van St. Jozef maar ook van De Buitenhof. Inmiddels heeft dit project een Alterius-brede aanpak gekregen.
Binnen het project AVAT wordt samengewerkt met ROC’s en kenniscentra. Een van de opbrengsten  is het succesvol aanbieden van de opleiding Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent (AKA).

Praktech
Praktech verzorgt praktijkonderwijs aan jongeren die in een gestructureerde leeromgeving een individueel traject volgen in een van de richtingen metselen /stukadoren, metaal/lassen of schilderen/spuiten.

Voor meer informatie: bekijk de website van SO/VSO St. Jozef - school voor orthopedagogisch onderwijs

SOVSO - St. Jozef
Pater Kustersweg 3
6267 NL Cadier en Keer
Tel  043-4072077
Fax 043-4071657
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.sovso-stjozef.nl

Aanmelden voor een vervolgopleiding ……
Voor de overstap V(S)O-MBO is er een handboek gemaakt. Dit handboek is een product van de Decanenkring VMBO/VSO-MBO Maastricht & Heuvelland en het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Maastricht & Heuvelland.
Het biedt een overzicht van alle activiteiten/afspraken tussen alle V(S)O scholen en de 3 MBO-scholen in de regio Limburg Zuid.
Omdat velen betrokken zijn bij het loopbaanproces, is het van belang dat alle betrokkenen over dezelfde info kunnen beschikken.
Dit handboek biedt ondersteuning in de professionalisering van loopbaanbegeleiding en een betere communicatie tussen V(S)O-MBO. Het doel is dat leerlingen op de juiste plaats in het MBO terecht komen en dat schooluitval voorkomen wordt.

Voor wie?
• Betrokkenen uit het VO: mentoren VMBO/VSO, startende en ervaren decanen/ loopbaanbegeleiders, teamleiders V(S)O, zorg adviesteams V(S)O
• Betrokkenen uit het MBO: intakers en loopbaanadviseurs MBO, zorg adviesteams MBO
• Het Samenwerkingsverband, RMC leerplicht.
• De leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Het Handboek staat op de website van het Samenwerkingsverband:
http://www.vo3105.nl/voor-professionals/overstap-vo-mbo
Er zal regelmatig een update plaatsvinden.

Ook AlteriusBuitenhofwebsite

Bezoekers Online

We hebben 28 gasten en geen leden online

Adres Gegevens

Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5716111
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.stichtingalterius.nl
stjozefwebsite

Alterius is lid van:


world education forum