1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

De Buitenhof

De BuitenhofDe Buitenhof heeft een regionale functie voor het verzorgen van onderwijs aan langdurige zieke (LZ) leerlingen met psychiatrische problematiek. Met deze specialisatie is de school uniek in Zuid-Limburg.


Voorbeelden van de psychiatrische problematiek bij de leerlingen zijn: A(D)HD, autismespectrum stoornissen zoals PDD(NOS) en Asperger, hechtingsstoornissen, posttraumatische stressstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen in de ontwikkeling, angst- en stemmingsstoornissen, leerstoornissen, psychotische en dissociatieve stoornissen, gedragsstoornissen, selectief mutisme en eetstoornissen.


VSO
In het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) worden zowel praktische als theoretische leerwegen aangeboden, inclusief mogelijkheden voor certificering en diplomering. In de onderbouw van het VSO (basisvorming) zijn de Kerndoelen onderbouw Voortgezet Onderwijs uitgangspunt voor het onderwijsaanbod. In de bovenbouw wordt er toegewerkt naar doorstroming en certificering. De Buitenhof biedt de leerlingen de kans om te voldoen aan de kwalificatieplicht of door te stromen naar een vervolgopleiding waar ze een startkwalificatie kunnen halen.

Heerlen: Wickraderheem
De contacten met het Kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Wickraderheem van de Mondriaan Zorggroep zijn van groot belang. De samenwerking is geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst. De hoofdvestiging van Wickraderheem in Heerlen ligt naast het hoofdgebouw van de Buitenhof.

Maastricht: De Kameleon
Wickraderheem heeft behandelcapaciteiten in Maastricht. In het belang van de behandelstrategie is het noodzakelijk dat de onderwijsvoorziening zich in de directe nabijheid bevindt van de klinische setting. De Buitenhof verzorgt daarom voor 10 leerlingen onderwijs in Maastricht. Deze voorziening werkt onder de naam ‘De Kameleon’.

Maastricht: MIKX
Mondriaan Zorggroep heeft in Maastricht een behandelgroep ingericht voor leerlingen met orthopsychiatrische problematiek. Deze voorziening werkt onder de naam ‘MIKX’. Voor deze groep van 16 leerlingen verzorgt de Buitenhof het onderwijs. Daarnaast verzorgt MIKX ook onderwijs aan leerlingen die via Mondriaan een intensieve psychiatrische dagbehandeling volgen.

Voor meer informatie: Bekijk dan de website van De Buitenhof - school voor leerlingen met psychiatrische problematiek

De Buitenhof, locatie Heerlen
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5711896
fax: 045-5712214

Nevenvestiging: De Buitenhof, Heerlen:
Heldevier
Locatie VSO Bovenbouw LEER
Heldevierlaan 2
6415 SB Heerlen
045 851 11 13Aanmelden voor een vervolgopleiding ……
Voor de overstap V(S)O-MBO is er een handboek gemaakt. Dit handboek is een product van de Decanenkring VMBO/VSO-MBO Maastricht & Heuvelland en het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Maastricht & Heuvelland.
Het biedt een overzicht van alle activiteiten/afspraken tussen alle V(S)O scholen en de 3 MBO-scholen in de regio Limburg Zuid.
Omdat velen betrokken zijn bij het loopbaanproces, is het van belang dat alle betrokkenen over dezelfde info kunnen beschikken.
Dit handboek biedt ondersteuning in de professionalisering van loopbaanbegeleiding en een betere communicatie tussen V(S)O-MBO. Het doel is dat leerlingen op de juiste plaats in het MBO terecht komen en dat schooluitval voorkomen wordt.

Voor wie?
• Betrokkenen uit het VO: mentoren VMBO/VSO, startende en ervaren decanen/ loopbaanbegeleiders, teamleiders V(S)O, zorg adviesteams V(S)O
• Betrokkenen uit het MBO: intakers en loopbaanadviseurs MBO, zorg adviesteams MBO
• Het Samenwerkingsverband, RMC leerplicht.
• De leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Het Handboek staat op de website van het Samenwerkingsverband:
http://www.vo3105.nl/voor-professionals/overstap-vo-mbo
Er zal regelmatig een update plaatsvinden.

Ook AlteriusBuitenhofwebsite

Bezoekers Online

We hebben 33 gasten en geen leden online

Adres Gegevens

Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5716111
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.stichtingalterius.nl
stjozefwebsite

Alterius is lid van:


world education forum