1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Partners van Stichting Alterius

Alterius beschikt  over een goed netwerk met verschillende organisaties en onderhoudt dit systematisch op alle niveaus. De partners zijn de levensaders van de stichting. Hieronder worden de belangrijkste genoemd.

Overheden
Speciaal onderwijs, zorg en werk zijn beleidsterreinen waar overheden van gemeente, provincie, rijk en Europa zich intensief mee bezig houden. De overheid heeft een initiërende, onderhoudende en controlerende functie. Ze initieert door beleid en projectsubsidies, onderhoudt door middel van reguliere bekostiging, reguleert door beleid en aanpassen van bekostiging en controleert door middel van de inspectie. De stichting heeft zicht op dit beleid en de ontwikkelingen en beïnvloedt die waar nodig. De stichting is voor de gemeenten een partner op het gebied van aanbieden van scholings- en ontwikkeltrajecten voor jongvolwassenen van 18-25 jaar.

Speciaal onderwijs in de regio
Er wordt nauw samengewerkt met andere SO-scholen in de regio. De samenwerking is gericht op het afstemmen van acties met de overheid, op kennisdeling, efficiëntie van het beheer, personeelsbeleid, het voorkomen van wachtlijsten en de kwaliteit van het onderwijs. Er leeft het bewustzijn dat intensieve samenwerking een bijdrage leveren aan het behoud van kwalitatief goed onderwijs, borging van expertise en werkgelegenheid.

Primair en voortgezet onderwijs
Het PO en VO heeft een goed beeld van wat Alterius heeft te bieden. De Stichting levert hieraan een bijdrage door het verstrekken van informatie en het onderhouden van contacten. De Stichting ondersteunt het PO en VO door de inzet van ambulant begeleiders.

De Stichting levert een bijdrage aan de samenwerkingsverbanden en voorziet de instelling die de zorgzwaarte programma’s vaststelt van adequate informatie.

ROC’s
De samenwerking met de ROC’s is gericht op het gebruikmaken van bestaande diplomalijnen en faciliteiten. De Stichting ondersteunt ROC- docenten bij begeleidingsvragen.

Wickraderheem
Er wordt de nadruk gelegd op het ontsluiten van de aanwezige kennis op het gebied van psychiatrie. Deze kennis wordt vertaald naar didactische en pedagogische concepten. Er wordt ook kennis ontwikkeld op het gebied van de  invloed van onderwijs op het psychiatrisch beeld. De communicatie tussen behandelaars en leerkrachten wordt bevorderd en op een effectieve en efficiënte manier georganiseerd met optimaal gebruik van ICT.
Alterius en Wickraderheem zijn partners in het verzorgen van onderwijs aan de doelgroep in de hele regio. Er wordt gezorgd voor optimale onderwijsvoorzieningen bij de behandel/woonvormen.

Stichting Jeugdzorg St. Joseph
Het onderwijsdagprogramma wordt verder uitgewerkt. Onderzocht wordt of dit ook voor andere doelgroepen een passende benadering is. De herinrichting van het terrein is gepland en de bouw is op onderdelen gestart. In de plannen neemt het praktijkonderwijs een prominente plaats in en dit heeft prioriteit in de planning. De stichting is door de samenwerking met Stichting Jeugdzorg St. Joseph de specialist op het gebied van verzorgen van onderwijs in gesloten en halfgesloten woonomgevingen voor jongeren en forensische psychiatrie.

Saltho Onderwijs Koraalgroep
Alterius verzorgt hier onderwijs vanuit het perspectief ‘1 kind 1 plan’ voor de groep kinderen met een lichte verstandelijke beperking en opvoedingsproblemen. Door goede samenwerking met verschillende partners borgt de stichting dat deze doelgroep onderwijs op maat ontvangt.

Ook AlteriusBuitenhofwebsite

Bezoekers Online

We hebben 18 gasten en geen leden online

Adres Gegevens

Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5716111
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.stichtingalterius.nl
stjozefwebsite

Alterius is lid van:


world education forum