1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Stichting Alterius

De Stichting Alterius heeft als doel onderwijs te verzorgen aan kinderen en jeugdigen met ernstige opvoedkundige problemen en psychiatrische problematiek.

De stichting bestaat uit twee scholen: De Buitenhof en Sint Jozef.
De Buitenhof in Heerlen is een school voor kinderen met langdurige psychiatrische problematiek en kent twee afdelingen: een afdeling speciaal onderwijs (so) en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso).
Sint Jozef in Cadier en Keer is een school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. Ook deze school kent een afdeling speciaal onderwijs (so) en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso).
In oktober 2016 staan 442 leerlingen, in de leeftijd tussen 4 en 20 jaar, bij de stichting ingeschreven voor so of vso.

Voor de stichting werken ongeveer 150 medewerkers (136 fte).
In het jaarverslag 2016 van de stichting vindt u een volledig overzicht van de activiteiten en ontwikkelingen van de stichting.

De stichting verzorgt op de volgende locaties onderwijs:
 • Hoofdgebouw De Buitenhof te Heerlen;
 • Dislocatie De Buitenhof te Maastricht - MIKX/Kameleon (samenwerking met Mondriaan);
 • Dislocatie De Buitenhof te Heerlen - Heldevier;
 • Hoofdgebouw St. Jozef te Cadier en Keer;
 • Nevenvestiging St. Jozef te Cadier en Keer - Het Keerpunt (samenwerking met SJSJ);
 • Nevenvestiging St. Jozef te Cadier en Keer - Icarus (samenwerking met SJSJ);
 • Praktech te Cadier en Keer (praktijkstroom St. Jozef), voormalige technische school gemeente Margraten;
 • Dislocatie St. Jozef te Urmond - Gastenhof (samenwerking met Koraal).

Stichting Alterius is lid van:

 • Verenigde Bijzondere Scholen (VBS): belangenbehartiger schoolbesturen
 • PO-raad: belangenbehartiger primair en speciaal onderwijs
Missie en visie
De Stichting Alterius verzorgt praktisch en theoretisch onderwijs. Het onderwijs zorgt voor een gestructureerde veilige leeromgeving en geeft kinderen kansen zich sociaal, emotioneel en cognitief verder te ontwikkelen. Het onderwijs draagt bij aan het zo optimaal mogelijk kunnen functioneren als actief burger in onze samenleving.

Vanuit deze centrale opdracht heeft de Stichting Alterius de ambitie om elke ingeschreven leerling een passend onderwijsarrangement aan te bieden ook in de vorm van ambulante begeleiding. De arrangementen komen tot stand in samenwerking met collega’s, leerlingen, ouders/verzorgers en andere instanties.

De Stichting Alterius werkt voortdurend aan de borging, verbetering en vernieuwing van de onderwijs- en organisatieprocessen. Het gaat hierbij om processen die betrekking hebben op het bevorderen van de ontwikkeling bij kinderen in de onderwijs- en opvoedingssituatie. Deze bevordering komt tot stand door mensen die verantwoordelijk zijn voor kwalitatief hoogwaardig speciaal onderwijs en de daarbij passende onderwijszorg. De integrale leiding van de organisatie draagt zorg voor de op de centrale opdracht gerichte beleidsmatige, financiële en facilitaire ondersteuning.
Het motto van de Stichting Alterius is: Voor Elkaar.

De vier kernwaarden zijn:
 • Competent
 • Respect
 • Veilig
 • Samenwerken
Deze kernwaarden zijn uitgangspunt voor het handelen van de medewerkers van de stichting in relatie tot de leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s en samenwerkingspartners.

Ook AlteriusBuitenhofwebsite

Bezoekers Online

We hebben 12 gasten en geen leden online

Adres Gegevens

Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5716111
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.stichtingalterius.nl
stjozefwebsite

Alterius is lid van:


world education forum